Hotline tư vấn

0969331789

Hỗ Trợ Online

Hỗ trợ

0969331789

0937233379 CHỊ THẢO
0937233379

daydausatlanhmap@gmail.com daydausatlanhmap@gmail.com


HUỆ
01632781478

huevatly2010@gmail.com huevatly2010@gmail.com

Phụ liệu lành mập

GIA CÔNG ĐÓNG ĐẦU KIM LOẠI

Mã sản phẩm: gc
Lượt xem: 204
Giá bán: Liên hệ - 0969331789

Nhằm phục vụ sự cần toàn của quý khách hàng,chúng tôi nhận gia công từng công đoạn:
1.Dệt dây theo yêu cần của quý khách.
Quý khách được lựa chọn chất liệu sợi dây,mẫu sợi dây,kích thước sợi dây..v.v..
2.Chọn đầu sắt đầu nhựa theo yêu cầu:
Quý khách chỉ định màu,kích thước,...
3.Dập đầu sắt và đóng đầu nhựa.

  • Chi tiết
  • Comment

Nhằm phục vụ sự cần toàn của quý khách hàng,chúng tôi nhận gia công từng công đoạn:
1.Dệt dây theo yêu cần của quý khách.
Quý khách được lựa chọn chất liệu sợi dây,mẫu sợi dây,kích thước sợi dây..v.v..
2.Chọn đầu sắt đầu nhựa theo yêu cầu:
Quý khách chỉ định màu,kích thước,...
3.Dập đầu sắt và đóng đầu nhựa.​

Các sản phẩm khác